HDD-OHJATTU SUUNTAPORAUS

- > Ø 50 - 1200 mm putkille

- > edullinen ratkaisu putkilinjojen rakentamiseen

- > erityisesti pehmeissä maaperissä

 

Käyttökohteet:

 • Vesi- ja viemäriputkistot
 • Öljy- ja kaasulinjat
 • Viettoviemärti
 • Salaojat kaatopaikoille ja muihin tarkoituksiin
 • Teiden ym. alitukset
 • Pehmeiköt kuten suot, vesistöt ja natura-alueet

Halkaisijat & Rajoitukset

 • Halkaisijat 50 mm:stä aina 1200 mm:n saakka
 • Pituus aina n. 1000 metriin saakka
  • riippuu putkimateriaalista ja halkaisijasta
 • Soveltuva maa-aines: savi, siltti ja hiekka
 • Ongelma maa-aines: moreeni ja kallio
 • Mitä syvempi asennus, sitä parempi kilpailukyky muihin menetelmiin

Menetelmä soveltuu parhaiten pehmeisiin maalajeihin, kuten saveen ja siltiin, jolloin asennus pituus voi olla aina 100 metriin ja halkaisijat 1200 mm:n asti, mutta kuitenkin siten että alle 600 metrin pituudet halkaisijoiden ollessa noin 800 mm:ä ovat suhteellisen edullisia suorittaa. Poraus voidaan suorittaa ilman tai hyvin minimaalisilla aloituskaivannoilla.

© . Powered by ToimiSait